Lakkproffen AS demonstrerer lakkeringsarbeid

Lakkproffen har fått laget en demonstrasjonsvideo på en typisk "Drive-in" lakering. En slik "smart repair" lakkjobb tar ca. 1,5 timer, og du venter med kopp kaffe og en avis i våre lokaler, eller benytter vårt trådløse nett, mens bilen blir ferdig.